Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

 

Gregorian

 

Adoro te devote

Laudate Dominum

Ave verum corpus

Salve Regina

Veni Creator Spiritus

 

Antifóny

 

Stanislav Šurin - Duch Pána napĺňa okruh zeme – Slávnosť Zoslania Svätého Ducha, introitus

Stanislav Šurin - Magnificat – mariánske sviatky všeobecne, comunio

Stanislav Šurin - Plesaj hlasno, Dcéra Siona – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Peter Vymazal - Z oslávenia svätých radujú sa anjeli – Slávnosť všetkých svätých, introitus

Zdravas´, svätá Panna – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, offertórium

Peter Vymazal - Kristus Pán večný kňaz - offertórium všeobecne

Stanislav Šurin - Choďte do celého sveta, aleluja – comunio – Slávnosť svätých Cyrila a Metoda

Peter Vymazal - Hľa, Panna porodí Božieho Syna – Introitus – Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

 

Sekvencie

 

Obete dnes veľkonočnej – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Príď k nám, Duchu presvätý – Slávnosť Zoslania Svätého Ducha

Hľa, chlieb z neba – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

 

Zborové skladby

 

Ignaz Reimann: Protector noster aspice Deus – offertórium, všeobecne

Anonymus: Spievajme Pánovi – offertórium, gratiarum – nedele, slávnosti

Zeljenka/Vymazal: Pane, tisíckrát vítam ťa – comunio – pôstne obdobie

Melchior Vulpius: Kráľ vekov večný Boží Syn – offertórium, gratiarum – veľkonočné obdobie

Anonymus: Dnes v Betleheme – vianočné obdobie

Anonymus: Dnes Dieťatku prespevujme – vianočné obdobie

Piae cantiones: Gaudete, Christus est natus

Zoltán Kodály: Stabat Mater dolorosa – pôstne obdobie

Anonymus/Vymazal: Ó, Srdce kňazské Kristovo

Jacobus Arcadelt: Ave Maria – offertórium – mariánske sviatky

G. P. Da Palestrina: Jesu, Rex admirabilis – comunio – slávnosť Krista Kráľa

M. Sch. Trnavský: Chváľ, Sione, Spasiteľa – comunio – všeobecne

Giuseppe Carissimi: Ave verum corpus – Veľký piatok – procesia k Božiemu hrobu

Menegali: Jesu, Salvator Mundi – pôstne obdobie

Charles Gounod: O salutaris Hostia – comunio - všeobecne

Frisina – Chuda: Chlieb nového života – comunio - všeobecne

Lavinio Virgili: O Salutaris Hostia – comunio - všeobecne

Svetloslav Veigl OFM: Ó, Pane, teba milujem – gratiarum - všeobecne

Jean Tisserand OFM: O, Filii et filiae – 1. Veľkonočná nedeľa


TOPlist