Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Na počiatku bolo slovo...       

      

        Nadšenie veriacich, ktoré sprevádzalo otvorenie Pastoračného centra na Botanickej ulici, bolo v mnohých z nás sprevádzané aj túžbou aktívne sa podieľať na živote tohto nového farského spoločenstva. Pán nás obdaril rôznymi talentami a tí, ktorým nadelil sluch a hlas trpezlivo čakali na chvíľu, kedy sa v Pastoračnom centre technicky i organizačne ustáli otázka chrámovej hudby a príde čas na založenie speváckeho zboru. Prvé impulzy a myšlienky miešaného zboru sa zrodili ešte počas slúženia sv. omší v jedálni školy, no po porade s trnavským dekanom vdp. Marcelom Kubincom, ktorý navrhol počkať, pokiaľ nebudú vlastné priestory. Veľmi významným počinom smerujúcim k zrodu zboru bola kúpa trojmanuálového digitálneho organa, ktorý bol vďaka pochopeniu správcu farnosti vdp. Mariána Díreša a štedrosti veriacich zakúpený a požehnaný v auguste 2013.  

 

Začíname...

 

        Koncom septembra 2013 sa nás ujal Peter Vymazal, ktorý má talent, vzdelanie, skúsenosti a aj trpezlivosť na to, aby z hŕstky žien, ktoré rady spievajú vyčaroval spevácky zbor. Už prvá skúška nás naplnila radosťou a nádejou – hlasy boli spevácky vyrovnané, črtal sa v nich zaujímavý potenciál. Na to, aby sme si viac verili, sme však potrebovali niekoľko nacvičených jednohlasných chorálov a veľa uistení od Petra. Naše prvé verejné vystúpenie sprevádzala tréma a na výsledku to bolo aj cítiť... Zakrátko sme však ďalším účinkovaním na sv. omši zložili „reparát“ a cítili sme, že sa môžeme posunúť ďalej – k dvojhlasom doprevádzaným šikovným a talentovaným organistom Lukášom Harantom. Pozitívne ohlasy od našich spoluveriacich aj od nášho pána farára nám boli naozaj veľkým povzbudením. V sezóne 2014/2015 sme oslovili o spoluprácu aj mužov a asi sme sa naozaj dobre modlili, keď sa k nám zakrátko pridalo päť vskutku kvalitných mužov.
 

 

Nový rozmer zboru

        

        Postupne vzniklo spoločenstvo, v ktorom má miesto nielen spev, ale aj pohoda, prajnosť, vtipy a smiech, priateľstvo a spoločná modlitba. Počas svojej krátkej existencie zbor účinkoval nielen vo farnosti Božieho milosrdenstva, ale aj pri slávnostiach v iných chrámoch a farnostiach. Nezabudnuteľným a vôbec prvým účinkovaním v chrámovom priestore zostáva všetkým členom ďakovná svätá omša Mons. Dominika Tótha v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v nedeľu 18.4.2015. Po odchode Petra Vymazala z postu organistu Katedrálneho chrámu (1.5.2015) začína činnosť zboru naberať nový smer. Príprava zboru a tvorba repertoáru je na vyššej úrovni a zbor v októbri 2015 prvý krát opúšťa Trnavu, aby farníkom v Bielom Kostole povzniesol svojim spevom liturgiu slávnosti výročia konsekrácie chrámu. Na druhý vianočný sviatok toho istého roku zbor spieva pri farskej sv. omši v Ružindole. V roku 2016 zbor prijal niekoľko nových členov, z ktorých veľmi výrazným spôsobom zasiahol do prípravy talentovaný organista Juraj Thurza, ktorý prevzal vedenie mužskej časť zboru a aktívne sa podieľa na príprave mužov počas skúšok.

 

Názov, púť a nové výzvy  

        

        Na sviatok Božieho milosrdenstva sme sa rozhodli, že našej radosti v Pánovi dáme aj formálny rámec – názov zboru, jeho logo, rovnošatu i vlastnú modlitbu.

         Čas neúprosne letí a úroveň zborového spevu na Prednádraží bolo treba zvyšovať. Po vzájomnej dohode dostáva aj ženská časť zboru svoju vedúcu, ktorou je skúsená a talentovaná speváčka Helena Císarová.V máji 2016 zbor účinkoval na farskej svätej omši vo farnosti Bučany a v mesiaci Jún zbor prekročil hranice arcidiecézy na farskej púti na Staré Hory. Vďaka precíznej práci a dobrým výsledkom účinkovania je zbor opäť oslovený farnosťou Bučany na spev počas vysluhovania Sviatosti birmovania. Na začiatku októbra slávila františkánska rodina slávnosť svojho zakladateľa a bolo nám veľkou cťou obohatiť túto slávnosť v trnavskom kostole sv. Jakuba staršieho. 

           Mesiac november je pre zbor zaťažkávajúcou skúškou. Zbor "potí krv" pri príprave nových spevov, najmä pri cvičení Ave Maria od Jacoba Arcadelta, ktorá zneje prvú nedeľu vo farnosti Cífer a pripravuje sa na účinkovanie na Novéne ku cti Panny Márie Trnavskej.

 

Veľká výzva začiatkom roka 2017

    Začiatkom roka 2017 bola dirigentovi zboru iniciovaná prosba o účinkovanie zboru na benefičnom koncerte pre Hopic Svetlo. Prosba bola členmi zboru prijatá s radosťou, aj keď bola zaťažkávajúcou skúškou pri príprave nie- koľkých nových skladieb. Koncert sa uskutočnil poslednú aprílovú sobotu a so zborom prvý krát účinkovala aj sólistka Veronika Huttová.  


TOPlist